1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aanpassing Contributie per 1 januari 2018

De ALV heeft de voorstellen voor contributieverhoging en gewijzigde incasso goedgekeurd. Met ingang van 1 januari 2018 zullen wij daarom de nieuwe contributiebedragen per kwartaal incasseren.

Contributie per kwartaal met automatische incasso:
Turnen, gymnastiek 1 uur per week 45,00
Freerunning 1 uur per week 54,00
Dans, ritmische gymnastiek, callanetics en sports aerobic 1 uur per week € 51,00
Extra lesuur 30,00
Selectie turnen en selectie ritmische gymnastiek 1 training per week 75,00
(Een selectietraining is standaard 2 uur)
Extra training 60,00
Volleybal 57,00

Contributie per kwartaal zonder automatische incasso:
Turnen, gymnastiek 1 uur per week 48,00
Freerunning 1 uur per week 57,00
Dans, ritmische gymnastiek, callanetics en sports aerobic 1 uur per week € 54,00
Extra les 30,00
Selectie turnen en selectie ritmische gymnastiek 1 training per week 78,00
Extra training 60,00
Volleybal 60,00

De contributie wordt per kwartaal geïnd in januari, april, juli en oktober van elk jaar. In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Bij de bepaling van de contributie is hier rekening mee gehouden.

Bondscontributie (KNGU) per jaar:
Individuele leden tot en met 15 jaar      € 20,50
Individuele leden                                      € 25,00

De Bondscontributie wordt in januari eenmalig voor het gehele jaar geïnd!

Indien u gebruik wilt maken van een jaarbetaling ontvangt u 1 maand korting. De betaling dient dan wel vóór 1 februari van dat jaar te zijn bijgeschreven.

Lid worden.
Nieuwe leden mogen gratis 2 keer een les meedoen. Na de 1e proefles krijgt u een inschrijfformulier mee van de leiding. Wilt u of uw kind lid worden van de vereniging dan levert u het formulier de volgende les weer in bij de leiding. De eerste contributie die u verschuldigd bent wordt naar halve maanden omgerekend. Nieuwe leden zijn éénmalig € 10,00 inschrijfgeld verschuldigd.

Beëindiging lidmaatschap:
Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kwartaal (dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).