1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 


Leeuwarden, 22 november 2018

 

 

 

Geachte ereleden en leden, ouders en verzorgers,

 

 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 18 december 2018, aanvang 20.00 uur in Rusthuis St. Jozef, Eestraat 15, 8922 JA Leeuwarden,waar de volgende agenda zal worden gevolgd.

 

 

 

Agenda

 

1.       Opening en mededelingen

 

2.       Notulen van de algemene ledenvergadering van 6 december 2017 [1]

 

3.       Ingekomen stukken

 

4.        Jaarverslag van het bestuur over 2017[2]

 

5.       Financieel jaarverslag over 2017[3]

 

6.       Verslag van de kascommissie m.b.t. het onderzoek van de rekening en verantwoording over 2017

 

7.       Decharge van het bestuur voor het gevoerde beheer en beleid over 2017

 

8.       Beleidsplan/Plan van Aanpak OBQ 2018-2019

 

a.       Stand van zaken

 

b.       Speerpunten en thema’s 2019

 

9.       Behandeling en vaststelling van de begroting over 2018[4]

 

10.   Aanpassing contributie en incasso per 1 januari 2018 – Het bestuur stelt geen wijzigingen voor.

 

11.   Tussentijds is afgetreden mevrouw N. Hart. Het bestuur stelt kandidaat Mevrouw M. de Jong. Daarmee heeft het bestuur nog een vacature voor een bestuurslid. Kandidaten voor een positie in het bestuur kunnen tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk worden gesteld aan de voorzitter, Mw. P. van de Wijngaart, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

12.   Benoeming van twee kascommissieleden en één reserve lid.

 

13.   Rondvraag en sluiting