maart 25, 2022

! Belangrijk maatregelen Corona update!

!Belangrijke informatie!

Leeuwarden maart 2022

Beste leden,

De tijd van beperkende corona maatregelen ligt achter ons. En we hopen natuurlijk dat dat ook zo blijft.

Alle lessen worden volgens het normale lesrooster gegeven.

Algemeen

  • De leiding kan iemand die symptomen van een besmetting heeft eventueel nog steeds naar huis sturen. Dit wordt uiteraard situatief bekeken.
  • Kijk voor de meest recente informatie over corona op www.rijksoverheid.nl en specifiek voor het sporten op www.nocnsf.nl 

Met sportieve groet,

Het bestuur van de Gymnastiekvereniging OBQ