Contributie

Tarieven per 1 januari 2024

Entreegeld: €10,– (eenmalig bij inschrijving)

Contributie per kwartaal met automatische incasso*, 1 uur per week:

Leeuwarden, Menaam en Franeker

 • Turnen, gymnastiek
 • Freerunning (ook Franeker)
 • Dans, ritmische gymnastiek, Body Fit en Body Workout
 • Volleybal
 • Extra lesuur/trainingsuur

€48.00
€57.00 (Franeker €73.50)
€54.00


€60.00
€33.00

Selectie (geen vrije aanmeldingen, zie opmerkingen bij Rooster). Een training bestaat uit 2 uren.

 • Turnen
 • Ritmische gymnastiek
 • Extra lesuur/trainingsuur

€81.00
€87.00
€33.00

Franeker

 • Ritmische gymnastiek
 • Extra lesuur/trainingsuur

€ 49.50
€ 39.00

*Contributie per kwartaal zonder automatische incasso wordt verhoogd met administratiekosten à € 3,00 per kwartaal    

Bondscontributie:

Naast de contributie voor deelname aan een van de sporten betaalt u jaarlijks een bijdrage aan de KGNU. De jaarlijkse kosten** van deze bondscontributie zijn:

 • Voor individuele leden tot en met 15 jaar per jaar
 • Voor individuele leden vanaf 16 jaar per jaar

€ 27.60
€ 34.00

**De bedragen zijn naar boven afgerond in verband met administratiekosten