Contributie

Tarieven per 1 januari 2024

Entreegeld: €10,– (eenmalig bij inschrijving)

Contributie per kwartaal met automatische incasso*, 1 uur per week:

Leeuwarden

  • Turnen, gymnastiek
  • Freerunning
  • Dans, ritmische gymnastiek, Body Fit en Body Workout
  • Volleybal

Extra lesuur/trainingsuur

€48.00
€57.00
€54.00

€60.00

€33.00

Selectie (geen vrije aanmeldingen, zie opmerkingen bij Rooster). Een training bestaat uit 2 uren:

  • Turnen
  • Ritmische gymnastiek

Extra lesuur/trainingsuur

€81.00
€87.00

€33.00

Franeker

  • Ritmische gymnastiek

Extra lesuur/trainingsuur

€ 49.50

€ 39.00

*Contributie per kwartaal zonder automatische incasso wordt verhoogd met administratiekosten à € 3,00 per kwartaal    

Bondscontributie:

Naast de contributie voor deelname aan een van de sporten betaalt u jaarlijks een bijdrage aan de KGNU. De jaarlijkse kosten** van deze bondscontributie zijn:

  • Voor individuele leden tot en met 15 jaar per jaar
  • Voor individuele leden vanaf 16 jaar per jaar

€ 27.60

€ 34.00

**De bedragen zijn naar boven afgerond in verband met administratiekosten