Locaties

Franeker

Sportacc de Trije, Zaal D
Jan Rodenhuisplein 3

Goutum

Dorpshuis “Ien en Mien”
De Buorren 13

Leeuwarden

Vosseparkwijk
Coornhertstraat 8
Nylan (Jan Tooropstraat 1)
Floris Versterstraat
Camminghaburen
Idzerdastins 61
Techum
Molkenkelder 4
Oud Oost
Oldegalileën 98
Aldlân
Raaigras 28a